BOHO Club

Snabbfakta om bolaget

  • Bolaget grundades i maj 2018.
  • Quartiers Properties ägarandel uppgår till 80%. Resterande 20% ägs av Raouf Amer Lotfi.
  • Verkställande direktör: Raouf Amer Lotfi.
  • Bolagets verksamhet utgörs av hotell och restaurangdrift.
  • Bolaget innehar ett hyresavtal med Quartiers dotterbolag CFS Marbella Hotel Property SL av- seende drift av del av fastighetskomplexet Centro Forestal Sueco.
  • Bolaget har per årsredovisningens avgivande fyra anställda medarbetare.
  • Hemsida: www.bohoclub.com
BOHO Club

Bolagsbeskrivning

Boho Club är Quartiers driftbolag för hotell och restau- rangprojektet på Golden Mile i Marbella där Quartiers för närvarande utvecklar del av fastigheten Centro Forestal Sueco. Bolaget grundades 2018 och ägs till 20% av Raouf Amer Lotfi med bred erfarenhet inom hotell- och restaurang. Samtliga nyckelpersoner har anställts i bolaget. Dessa inkluderar bland annat Marie Rodoni med tidigare erfarenhet som hotellchef på Columbus Hotel i Monaco och som hotelldirektör på Elite Palace Hotel i Stockholm, samt Michelin stjärnkocken Diego del Rio.

Renovering av hotellet och de två restaurangerna pågår med beräknat öppningsdatum under 2019.

Bakgrund till Quartiers ägande

Ägandeskapt i Boho Club utgör en del av bolagets affärssegment fastighetsförädling. Den aktuella fastigheten där bolaget utvecklas är speciell utifrån ett planeringsperspektiv eftersom en ny detaljplan väntas i Marbella inom en treårsperiod. I samband med den nya detaljplanen bedöms det finnas goda möjligheter för Quartiers att återfå samma byggrätter som i detaljplanen 2010 som tidigare revs upp. Genom att inneha en kontrollpost i driftbolaget har Quartiers en större kontroll över projektet vilket ökar flexibiliteten som fastighetsägare att fullt ut tillvarata värdepotentialen i fastigheten på kort och lång sikt. Samtidigt har driftbolaget genom det aktuella partnerskapet och den breda erfarenheten hos nyckelpersoner erforderlig erfarenhet för att möta kraven på ett exklusivt femstjärnigt designhotell.

Marknad och konkurrens

Hotellmarknaden i Marbella är högst internationell där internationella gäster står för mer än 80 procent av gästnätterna. Marbella är, jämfört med andra Europeiska destinationer, särskilt inriktat på lyxsegmentet och rankas som nummer två i Spanien avseende försäljning av exklusiva produkter och tjänster, med cirka en tredjedel av den totala försäljningen i Spanien. På gångavstånd från det planerade hotellet ligger Puerto Banús som har en av världens högsta koncentration av lyxvarumärkesbutiker per kvadratmeter.

Digitaliseringen har gjort att den köpstarka internationella konsumenten har fått ökad flexibilitet avseende resande vilket bidragit positivt till att minska säsongsvariationerna inom det högre segmentet i Marbella. Det syns inte minst i att majoriteten av samtliga lyxhotell i Marbella håller öppet året runt, samt genom att etablerade varumärken såsom W Hotel, Club Med och Four Seasons arbetar med omfattande hotellprojekt som kommer att öppna inom de närmsta åren.

På restaurangmarknaden växer liksom inom hotellsegmentet marknaden för restauranger i toppsegmentet.

Kundgruppen i detta segment efterfrågar ofta en unik och speciell upplevelse när de väljer restaurang i tillägg till kvalitativ mat och dryck.

Utbudet av nya och etablerade lyxvarumärken inom hotell- och restaurang bedöms både öka konkurrensen för Boho Club men samtidigt också öka efterfrågan på den produkt som utvecklas på fastigheten. Det beror främst på den positiva effekt som dessa etableringar har på Marbellas varumärke som turistdestination vilket i sin tur bedöms öka resandet till regionen.