Quartiers upptar finansiering för utveckling av villaprojekt i Nueva Andalucia

Lånet har en löptid om två år och löper med en årlig ränta om 7,46% per år. Vid ett nettoförsäljningsvärde överstigande 1 540 000 EUR utgår en vinstdelning om 50% av vinsten till Långivaren. Det innebär exempelvis att den effektiva räntan vid ett förväntat nettoförsäljningsvärde om 1 800 000 EUR uppgår till 12,3%.

Quartiers ordförande Jörgen Cederholm är även ordförande i Strandängen Bostäder. Jörgens ägande i båda bolagen understiger 10%. Ordförande avstod sin rösträtt i frågan när styrelsen fattade beslut om finansieringen.

Villkoren för lånet var det mest förmånliga Quartiers kunde uppnå för just detta projekt. Utifrån projektets och lånemarknadens förutsättningar i Spanien bedöms villkoren vara jämförbara eller bättre än genomsnittet på marknaden.

Villan kommer att säljas av Quartiers säljbolag Quartiers Estates med kontor i Marbella.