Pressmeddelanden

ALLA PRESSMEDDELANDEN

Quartiers Properties tillsätter ny utökad ledningsgrupp

Marcus Johansson Prakt blev ordinarie VD för Quartiers Properties tidigare i September och idag presenterar bolaget den nya ledningsgruppen. Med denna ledningsgrupp har vi alla möjligheter att fortsätta växa. Det är en grupp mycket erfarna och kompetenta personer som kompletterar varandra väl, säger Marcus Johansson Prakt, VD Quartiers Properties.

Read more

Marcus Johansson Prakt blir ordinarie VD för kraftigt expanderande Quartiers Properties

Från och med 5 september blir Marcus Johansson Prakt ordinarie VD för Quartiers Properties AB (publ). Marcus, som varit tillförordnad VD sedan maj 2018 ska fortsätta leda Quartiers utvecklingsarbete på den spanska solkusten. Under hans tid som tillförordnad VD har bolagets substansvärde per stamaktie ökat från 6,98 SEK per aktie till 7,56 SEK per aktie. 

Read more

Quartiers Properties öppnar Boho Restaurang på fastigheten Centro Forestal Sueco imorgon den 29 augusti

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) kommer att öppna restaurangen i projekt Boho Club för allmänheten den 29 augusti 2019. Öppningen markerar en viktig milstolpe i Bolagets arbete med fastigheten som förvärvades 2017. 

Read more

Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2019

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2019. 

Read more

Quartiers Properties refinansierar del av nuvarande lån med Frux Capital och upprättar en kreditlina om 1,5 MEUR

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har valt att refinansiera 1,5 MEUR av det tidigare lånet med Frux Capital, samt säkerställt en kreditlina om 1,5 MEUR. Lånet löper med en löptid om 30 månader med möjlighet att förlänga ytterligare sex månader.

Read more

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 29 maj 2019

Quartiers Properties AB (publ) höll under onsdagen den 29 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Read more

Quartiers upptar finansiering för utveckling av villaprojekt i Nueva Andalucia

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har via sitt spanska dotterbolag Flexshare Espana SL ingått ett finansieringsavtal med Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB (”Långivaren” eller ”Strandängen Bostäder”) avseende finansiering av byggnation av Quartiers villaprojekt i Marbella, även benämnt som projekt Amapura. Lånebeloppet uppgår till 1 340 000 EUR varav 700 000 EUR ska användas för byggnation av…

Read more

Quartiers Properties årsredovisning för 2018 har publicerats

Årsredovisningen för 2018 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Read more

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org. nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm. 

Read more

Quartiers förvärvar driftbolaget Boho Club, samt säkerställer finansiering för färdigställande och öppnande av hotellet BOHO Club med tillhörande restauranger på Golden Mile i Marbella under 2019

I samband med förvärvet kvarstår Raouf Lotfi, med bred erfarenhet från hotell och restaurang, såväl lokalt som internationellt, som verkställande direktör för Boho Club. Raouf Loftis ägande uppgår efter transaktionen till 20% av driftbolaget Boho Club. I samband med förvärvet upptar Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) finansiering om 4,5 MEUR från den spanska…

Read more

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2018

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018. 

Read more

Quartiers Properties har framgångsrikt erhållit tillstånd att göra förändringar i utformningen av projekt Ocean View

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag erhållit tillstånd att göra förändringar i projekt Ocean View. Det möjliggör för Bolaget att göra betydande förbättringar i projektet och skapa ett projekt i en mer modern och tilltalande stil jämfört med originalritningarna. Beslutet innebär att Quartiers tar ett viktigt steg mot att realisera sin målsättning…

Read more

Quartiers Properties offentliggör målsättningar för respektive fastighetsprojekt och publicerar investerarpresentation

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har beslutat om målsättningar för respektive fastighetsprojekt. Samtidigt publicerar Quartiers en investerarpresentation som Bolaget avser att använda vid investerarträffar i framförallt Madrid. I presentationen framgår att styrelse och verkställande direktör bedömer att den befintliga fastighetsportföljen kan skapa ytterligare aktieägarvärde utöver nuvarande substansvärde om cirka 67,4 MEUR.…

Read more

Quartiers Properties – Ordförande köper aktier

Quartiers Properties ordförande Jörgen Cederholm har via delägt bolag förvärvat 152 344 aktier i Quartiers. 

Read more

Inflyttning påbörjad i fas 1 av projekt 22byQuartiers

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har sålt 80 procent av fas 1 där inflyttning påbörjades enligt plan den 28 september

Read more

Quartiers Properties förvärvar två byggklara tomter i Los Flamingos och genomför riktad emission av preferensaktier

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att förvärva två stycken villatomter i villaområdet Los Flamingos i Benahavis kommun. Det underliggande värdet på tomterna uppgår till 1,6 MEUR. Transaktionen görs i bolagsform genom att Quartiers förvärvar samtliga aktier i Wecap Spain S.L (”Wecap”). I samband med förvärvet övertar Quartiers Wecaps…

Read more

VD köper aktier

Quartiers Properties tf. VD Marcus Johansson Prakt har förvärvat aktier i Quartiers. Efter transaktionerna uppgår det totala innehavet till 107 975 stamaktier.

Read more

Quartiers Properties – Halvårssrapport för januari – juni 2018

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni 2018.

Read more

Quartiers Properties erhåller renoveringslån om 2,5 MEUR för det kommande hotellet på Centro Forestal Sueco i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har enligt plan säkerställt finansiering för den planerade renoveringen av hotellet på Centro Forestal Sueco i Marbella. Lånefinansieringen bedöms komma att utgöra majoriteten av Bolagets del av totalinvesteringen i renoveringsprojektet, som är en saminvestering med delägarna i operatörsbolaget. Bolaget lämnar säkerhet i den aktuella fastigheten. 

Read more

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 30 maj 2018

Quartiers Properties AB (publ) höll under onsdagen den 30 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Read more

Quartiers Properties ingår operatörs- och samarbetsavtal avseende ett nytt lifestylehotell på Centro Forestal Sueco i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har ingått ett operatörs- och samarbetsavtal avseende utveckling och drift av ett nytt lifestylehotell med restaurang på del av tomterna benämnda som Centro Forestal Sueco i Marbella. Quartiers kommer att äga 50 procent av det nya operatörsbolaget som bedöms öppna upp portarna under mitten av 2019. Hotellet kommer…

Read more

Quartiers Properties genomför VD-byte

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) genomför ett VD-byte och nuvarande VD Katri Lind avslutar sitt uppdrag. Quartiers tillsätter från och med idag Bolagets CFO, Marcus Johansson Prakt, som tillförordnad VD. 

Read more

Quartiers Properties årsredovisning för 2017 har publicerats

Årsredovisningen för 2017 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se. För ytterligare information vänligen kontakta: Quartiers Properties  Katri Lind, verkställande direktör E-post: katri.lind@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 252 58 13 Marcus Johansson Prakt, CFO E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se Telefon: +46 72 018 59 98 Kort om Bolaget Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten.…

Read more

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org. nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm. 

Read more

Quartiers Properties förvärvar tomt om cirka 3 800 kvadratmeter på Golden Mile i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att förvärva en tomt om 3 781 kvadratmeter på attraktiva Golden Mile i direkt anslutning till fastigheten Centro Forestal Sueco, som Bolaget äger sedan sommaren 2017. Förvärvet görs genom en köpoption som Bolaget avser att verkställa senast den 1 oktober 2018. Total köpeskilling uppgår…

Read more

Quartiers Properties säkerställer lånefinansiering om 2,5 MEUR med Madridbaserad fastighetsfond

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med den Madridbaserade fastighetsfonden Frux Capital avseende en kreditlina om 2,5 MEUR. Lånet löper under en period om 18 månader och ska användas för att färdigställa Bolagets pågående projekt, samt för att frigöra likvid för förvärv. Cirka 50 procent av lånelikviden erhölls i samband…

Read more

Quartiers Properties etablerar relation med den spanska banken BBVA, samt erhåller 1,0 MEUR i ett ej säkerställt företagslån

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med den spanska storbanken BBVA om ett ej säkerställt företagslån om 1,0 MEUR. Lånet lämnas till Quartiers Properties holdingbolag i Spanien, Quartiers Properties Holding S.L. Bolagets andra dotterbolag, Flexshare España S.L lämnar solidarisk garanti för lånet. 

Read more

Quartiers Properties etablerar ett säljbolag och öppnar kontor i Puerto Banús tillsammans med en av solkustens ledande bygg- och fastighetsutvecklare

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om att starta ett joint venture tillsammans med Ruben Otero. Ruben har över 20 års erfarenhet av bygg, fastighetsutveckling, samt försäljning av fastigheter i Spanien. Parterna kommer att äga femtio procent vardera av det nya bolaget som kommer att ha sitt försäljningskontor på en…

Read more

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2017

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017. 

Read more

Uppdaterad värderingsrapport från CBRE indikerar en värdeökning om 75,4 MSEK på del av Quartiers fastighetsbestånd

Värdet på Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) förvaltningsfastigheter bestående av 99 lägenheter i Hacienda de Cifuentes har ökat med 45,2 MSEK från 245 MSEK per den 31 december 2016 till 290 MSEK den 31 december 2017. Värdeförändringen är ett resultat av en gynnsam marknadsutveckling och riktade insatser för att utveckla fastigheten till…

Read more

Quartiers Properties genomför riktad emission av preferensaktier om 20,0 MSEK

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman och som registrerades hos Bolagsverket den 30 maj 2017 beslutat om en riktad nyemission om totalt 2 000 000 preferensaktier. Quartiers Properties har erhållit teckningsförbindelser för hela emissionsbeloppet och kommer snarast att färdigställa resterande…

Read more

Säljstart av projekt Gran Vista med bedömt försäljningsvärde om 80 MSEK påbörjas under februari i samband med att första etappen färdigställs

Projekt Gran Vista utgörs av totalt 24 stycken lägenheter fördelade på två byggnader som är uppdelade i två etapper. Etapp 1 består av 12 lägenheter, varav tio stycken avses att säljas. Resterande två lägenheter kommer att behållas för reception, kontor samt loungeyta för befintlig uthyrningsverksamhet vid Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavis. Byggnationen av…

Read more

Kreativt samarbete skapar nytt hotell- och restaurangkoncept på spanska solkusten

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) samarbetar med den prisbelönta konceptbyrån Stylt Trampoli för att ta fram ett helt nytt och unikt hotell- och restaurangkoncept på Golden Mile i Marbella. Bolaget ser en stor potential i att skapa en lifestyleinspirerad mötesplats i området.

Read more

Högtryck på Quartiers lägenhetsuthyrning – efterfrågan större än någonsin på den spanska solkusten

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) ser en positiv utveckling på uthyrningsmarknaden på Costa del Sol. Efterfrågan på lägenheter för kort- och långtidshyra fortsätter att öka. 

Read more

Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i Quartiers Properties som tillförs cirka 27 MSEK

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers Properties" eller "Bolaget") meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande den 5 september 2017) att teckningsperioden för Bolagets teckningsoptioner av serie 1 och 2 nyligen har avslutats. 

Read more

Teckningsperiod för Quartiers Properties AB (publ) teckningsoptioner serie 1 & 2 inleds idag den 5 september

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers Properties" eller ”Bolaget”) meddelar att genom de teckningsoptioner som emitterades under sommaren 2016 i samband med Bolagets preferensaktieemission och som beslutades i juni 2016 (teckningsoption av serie 1), samt emitterades under hösten 2016 i samband med Bolagets riktade emission och som beslutades i oktober 2016 (teckningsoption av serie 2), kan…

Read more

Quartiers Properties erhåller värderingsrapport avseende Centro Forestal Sueco som indikerar en värdeökning om 20 procent jämfört med köpeskillingen

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har efter förvärvet av Centro Forestal Sueco och projekt Amapura erhållit två värderingsrapporter. Värderingen av Centro Forestal Sueco indikerar ett marknadsvärde om 16,2 MEUR jämfört med köpeskillingen om 13,5 MEUR, det vill säga en värdeökning om 2,7 MEUR. Värderingen av marken i projekt Amapura motsvarar köpeskillingen om 550…

Read more

Quartiers Properties – Halvårssrapport för januari – juni 2017

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni 2017.

Read more

Quartiers Properties meddelar att Mangold avslutat stabiliseringsåtgärder i Quartiers Properties aktier på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Read more

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Quartiers Properties AB (publ) under perioden 12-20 juli 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Mangold Fondkommission AB (”MGF”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Quartiers…

Read more

Omorganisation och styrelseförändring i Quartiers Properties för att stärka den lokala närvaron i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) genomför i samband med tillträdet av Centro Forestral Sueco en omorganisation för att möjliggöra ytterligare expansion och stärka den lokala närvaron i Marbellaregionen. Marcus Johansson Prakt (CFO) omplaceras från och med augusti 2017 från Stockholmskontoret till Marbella. Andreas Bonnier avgår samtidigt från styrelsen för att ta en…

Read more

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Quartiers Properties AB (publ) under perioden 3-11 juli 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Mangold Fondkommission AB (”MGF”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Quartiers…

Read more

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i Quartiers Properties AB (publ) under perioden 21-30 juni 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Mangold Fondkommission AB (”MGF”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Quartiers…

Read more

Quartiers Properties tillträder 36 000 kvadratmeter mark på attraktiva Golden Mile i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt tre fastigheter benämnda såsom Centro Forestal Sueco. Fastigheterna, med tillhörande byggnader, är belägna på attraktiva Golden Mile i Marbella där Bolaget avser att utveckla ett så kallat lifestylehotell, samt villor och town houses. Förvärvet av Centro Forestal Sueco pressmeddelades den 17 november 2016. Säljare…

Read more

Flytt av preferensaktien från NGM till Nasdaq sker den 21 juni 2017

Preferensaktierna i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) kommer att flyttas från NGM Nordic MTF till Nasdaq First North den 21 juni 2017. 

Read more

Quartiers Properties är godkända för handel på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 21 juni 2017

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har fått sin ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North godkänd. Första dag för handel med stamaktierna på Nasdaq First North är den 21 juni 2017. 

Read more

Quartiers Properties offentliggör bedömning om när verksamheten bedöms bli kassaflödespositiv

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed en bedömning om när verksamheten bedöms bli kassaflödespositiv. 

Read more

Quartiers Properties offentliggör dokumentation avseende bolagets ställning efter genomförd emission

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har offentliggjort ett dokument på sin hemsida som redogör för Bolagets ställning efter den emission som beslutades av styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 3 maj 2017.

Read more

Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 234 procent. Full tilldelning sker i övertilldelningsemissionen.

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 3 maj 2017 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Företrädesemissionen blev övertecknad och teckningar inkom motsvarande 214 MSEK. Bolaget får genom transaktionen drygt 400 nya stamaktieägare. Full tilldelning sker i övertilldelningsemissionen som även den beslutades av styrelsen…

Read more

Stämmokommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 26 maj 2017

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 26 maj 2017 årsstämma för verksamhetsåret 2016 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Read more