Skip to content

Pressmeddelanden

ALLA PRESSMEDDELANDEN

Quartiers rekryterar ny general manager med omfattande internationell erfarenhet till Boho Club

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) har anställt Alvaro Fernandez Martín som ny general manager för sitt dotterbolag Boho Club som bedriver hotell- och restaurangverksamhet på Marbellas Golden Mile.

Read more

Utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner TO3 summeras till ett högt deltagande om cirka 92%

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) summerar utfallet avseende utnyttjande av teckningsoptioner serie TO3 till cirka 92 procent.

Read more

Indikationer från större teckningsoptionsinnehavare att de kommer att utnyttja teckningsoptionerna och sista dag för handel är idag den 27 augusti

Totalt har ej bindande indikationer på att utnyttja teckningsoptioner lämnats avseende 44 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie 3 (TO3) motsvarande teckning av nya stamaktier för cirka 5,3 miljoner kronor.

Read more

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner har fastställts

Teckningskursen för teckning av nya stamaktier med teckningsoptioner av serie 3 (TO3) har fastställts till 3,67 SEK per stamaktie. Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har producerat en informationsbroschyr som ger mer information om villkoren för inlösen och en kort uppdatering för hur det tredje kvartalet löpt på hittills. Broschyren kommer att skickas till…

Read more

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 30 juli 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020.

Read more

Kvartalsrapport Quartiers Properties – april till juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2021.

Read more

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 4 juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 4 juni 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. På grund av Covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Read more

VD anförande inför årsstämma och sista dag att rösta

Idag den 3 juni 2021 är sista dagen att rösta inför årets årsstämma. Mer information om hur röstningen går till finns på Quartiers hemsida www.quartiersproperties.se.

Read more

Quartiers Properties årsredovisning för 2020 har publicerats

Årsredovisningen för 2020 har publicerats.

Read more

Kvartalsrapport Quartiers Properties – januari till mars 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden januari till mars 2021.

Read more

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 juni 2021.

Read more

Boho Club öppnar igen och restriktioner lättas i Spanien

I slutet av januari infördes nya tuffare coronarestriktioner som innebar att all icke väsentlig verksamhet var tvungen att hålla stängt. Restriktionerna har gradvis lättats och nu öppnar Boho Club återigen för hotell- och restauranggäster. 

Read more

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2020

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2020.

Read more

Utökade coronarestriktioner i Marbella

De nya utökade coronarestriktionerna innebär att all icke väsentlig verksamhet i Marbella kommun måste stängas ner i minst två veckor. Därtill förbjuds resor till och från majoriteten av alla kommuner i Andalusien inklusive Marbella. Med anledning av det så har bolaget bedömt att det är mer lönsamt att tillfälligt stänga Boho Club eftersom restriktionerna i…

Read more

Extended coronavirus restrictions in Marbella

The new extended coronavirus restrictions mean that all non-essential businesses in the Municipality of Marbella are obliged to close down for a period of at least two weeks. Furthermore, a travel ban is in place to and from most of the municipalities in Andalusia, including Marbella. The company has therefore decided that it is more…

Read more

Quartiers börjar med kvartalsrapportering

Quartiers kommer från och med det första kvartalet 2021 att övergå från halvårsrapportering till kvartalsrapportering. Den första kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2021 kommer att publiceras den 6 maj 2021.

Read more

Boho Club rekommenderas i Guide Michelin

Boho Club har inkluderats som en rekommenderad restaurang i Guide Michelin 2021, vilket stärker varumärket och väntas leda till fler gäster i såväl restaurangen som på hotellet.

Read more

Lättnader av coronarestriktioner för Andalusien, positivt för Quartiers hotell och restauranger

Under helgen publicerades nya lättnader av restriktioner för Andalusien, där Quartiers bedriver sin verksamhet. De nya riktlinjerna förenklar resande till Marbella och utökar tillåten kapacitet i hotell- och restaurangsektorn i regionen.

Read more

Storbritannien påbörjar vaccinering nästa vecka – Väntas lyfta hotell-, restaurang-, och fastighetsförsäljning på den spanska solkusten

Storbritannien tillkännagav idag att landet väntas påbörja vaccinering för Covid-19 under nästa vecka. Quartiers VD Marcus Johansson Prakt ser det som särskilt positivt att det är just Storbritannien som tar steget och blir det första landet att godkänna vaccin för Covid-19 efter storskaliga tester. Just den äldre målgruppen som kommer att vaccineras först tenderar att…

Read more

Quartiers agerar snabbt på nya restriktioner

Quartiers, listat på Nasdaq First North i Stockholm, har anpassat sig utifrån den spanska regeringens nya restriktioner och beslutat att hålla sina anläggningar Boho Club (lyxhotell och restaurang på Golden Mile i Marbella) samt lägenhetshotellet Quartiers Marbella Apartments öppna. Bolaget har lanserat flera initiativ för att minimera intäktsbortfallet och har vidtagit åtgärder för att maximera…

Read more

Quartiers Properties offentliggör slutligt utfall av utbyteserbjudandet

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Det slutliga utfallet i Erbjudandet visar att accept skedde för 3 291 624 preferensaktier, vilket innebär att dessa kommer att makuleras…

Read more

Quartiers Properties offentliggör prospekt

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet har styrelsen i Quartiers Properties upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen…

Read more

Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2020

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2020. 

Read more

Quartiers Properties upptar lån om 17 miljoner EUR och säkerställer sin kassaposition

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett låneavtal med långivarna DESALKIV Portfolios L.L.C och Alantra avseende upptagande av lån om totalt 17 miljoner EUR (”Lånet”). 

Read more

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 26 juni 2020

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 26 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Read more

Quartiers Properties årsredovisning för 2019 har publicerats

Årsredovisningen för 2019 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Read more

Boho Restaurang återöppnar

I enlighet med den spanska statens riktlinjer kan restauranger återigen öppna efter den tidigare nedstängningen. Återöppningsplanen som har lanserats är uppdelad i olika faser och regeringen i Spanien planerar att gradvis minska restriktionerna i landet beroende på hur Coronapandemin utvecklas. 

Read more

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm.

Read more

Styrelsen i Quartiers Properties föreslår ett utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier samt föreslår att årsstämman inte beslutar om utdelning på preferensaktierna

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) föreslår, med anledning av osäkerheten kring Coronapandemin och för att uppfylla marknadsmässiga villkor för lånefinansieringar i rådande läge, att årsstämman inte beslutar om utdelning på Bolagets preferensaktier. Istället föreslås ett frivilligt utbyteserbjudande där varje preferensaktieinnehavare erbjuds möjligheten att byta ut en preferensaktie mot erhållande av en…

Read more

Quartiers flyttar under rådande omständigheter fram datum för årsstämman och utvärderar ytterligare finansieringsmöjligheter samt utvärderar förslag avseende beslut om utdelning på preferensaktierna

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) arbetar för närvarande med att optimera verksamheten utifrån nya förutsättningar orsakade av den pågående pandemin, samt ser över en rad olika finansieringsmöjligheter. Bolaget har för avsikt att hitta lösningar som säkerställer att Bolagets åtaganden kan fullgöras både på kort och lång sikt samt att Bolaget kan lämna utdelning…

Read more

Quartiers Properties genomför utbetalning på preferensaktien med avstämningsdag den 31 mars 2020 såsom planerat

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) kommer att genomföra den planerade utbetalningen på preferensaktien med avstämningsdag den 31 mars 2020 såsom planerat. Utbetalningsdag är beräknad till den 3 april 2020.

Read more

Uppföljning avseende tidigare kommunikation med anledning av Coronaviruset

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) skickade söndagen den 15 mars ut ett pressmeddelande som en följd av den pågående Coronapandemin. Bolaget redogjorde där för vidtagna åtgärder och nästa steg. Här följer fortsatt uppdatering.

Read more

Uppdatering med anledning av Coronaviruset

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) bedriver sin verksamhet på den spanska solkusten i Marbellaregionen och är liksom hela världen påverkat av den pågående Coronapandemin. Exempelvis har Spaniens regering under helgen infört särskilda restriktioner som begränsar rörelsefriheten i hela landet. Åtgärderna, som innebär att all icke samhällsnödvändig verksamhet stängs ner, görs för att begränsa spridningen…

Read more

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2019

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2019. 

Read more

Quartiers Properties företrädesemission tecknad till 124,7% och bolaget tillförs cirka 25,5 MSEK

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed utfallet i Bolagets företrädesemission. Totalt inkom teckningar motsvarande cirka 31,8 MSEK vilket innebär att företrädesemissionen övertecknades och att Bolaget tillförs hela emissionslikviden om cirka 25,5 MSEK. 

Read more

Quartiers Properties byter likviditetsgarant i Bolagets stamaktie från Mangold till ABGSC

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har kontrakterat den nordiska investmentbanken ABGSC som likviditetsgarant för Bolagets stamaktie. ABGSC kommer att agera likviditetsgarant från och med den 1 januari 2020. 

Read more

Quartiers Properties offentliggör en informationsbroschyr i samband med pågående företrädesemission och publicerar nytt bedömt substansvärde om 8,46 SEK per stamaktie

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed informationsbroschyren i samband med pågående företrädesemission av preferensaktier. Broschyren innehåller preliminära resultatsiffror för perioden januari till november 2019 vilket tillsammans med årets värdeförändringar ger ett nytt bedömt susbansvärde per ordinarie aktie om 8,46 SEK, motsvarande en substansrabatt om 41,4% givet gårdagens stängningskurs för…

Read more

Quartiers Properties erhåller nya värderingar för fastighetsbeståndet inför bokslutet 2019 som indikerar värdeökningar om cirka 17,3 MEUR och där Boho Club utgör den största enskilda förändringen

Quartiers Properties AB (publ) har inför bokslutet 2019 kontrakterat CBRE Spain för att utföra en portföljvärdering av bolagets fastighetsbestånd. Den nya värderingen av hela fastighetsbeståndet uppgår till cirka 80,3 MEUR motsvarande en ökning om 17,3 MEUR (27,5%) jämfört med december 2018. Värdeökningen utöver investeringar som har gjorts uppgår till ca 8,4 MEUR (13,3%).

Read more

Quartiers Properties genomför en företrädesemission om ca 25,5 MSEK genom att emittera nya preferensaktier till en teckningskurs om 9,15 SEK per aktie motsvarande en direktavkastning om ca 10,5 %

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (oavsett aktieslag) om högst 2 786 875 preferensaktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avser att finansiera investeringar relaterade till Boho Club.

Read more

Quartiers Properties ingår avtal med JLL Real Estate Advisors i London och påbörjar en process för att refinansiera bolagets skuldsida i balansräkningen och förbättra koncernens finansiella kassaflöde

Quartiers Properties AB (publ) ska med hjälp av JLLs specialistgrupp på hotell- och fastighetsfinansiering i London arbeta för att refinansiera del av bolagets finansiella skulder. Syftet med refinansieringen är att frigöra kassaflöde för fortsatta investeringar, sänka bolagets kapitalkostnad och erhålla en långsiktig finansieringsstruktur med en amorteringsstruktur som är bättre anpassad för Quartiers verksamhet.

Read more

Quartiers Properties tillsätter ny utökad ledningsgrupp

Marcus Johansson Prakt blev ordinarie VD för Quartiers Properties tidigare i September och idag presenterar bolaget den nya ledningsgruppen. Med denna ledningsgrupp har vi alla möjligheter att fortsätta växa. Det är en grupp mycket erfarna och kompetenta personer som kompletterar varandra väl, säger Marcus Johansson Prakt, VD Quartiers Properties.

Read more

Marcus Johansson Prakt blir ordinarie VD för kraftigt expanderande Quartiers Properties

Från och med 5 september blir Marcus Johansson Prakt ordinarie VD för Quartiers Properties AB (publ). Marcus, som varit tillförordnad VD sedan maj 2018 ska fortsätta leda Quartiers utvecklingsarbete på den spanska solkusten. Under hans tid som tillförordnad VD har bolagets substansvärde per stamaktie ökat från 6,98 SEK per aktie till 7,56 SEK per aktie. 

Read more

Quartiers Properties öppnar Boho Restaurang på fastigheten Centro Forestal Sueco imorgon den 29 augusti

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) kommer att öppna restaurangen i projekt Boho Club för allmänheten den 29 augusti 2019. Öppningen markerar en viktig milstolpe i Bolagets arbete med fastigheten som förvärvades 2017. 

Read more

Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2019

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2019. 

Read more

Quartiers Properties refinansierar del av nuvarande lån med Frux Capital och upprättar en kreditlina om 1,5 MEUR

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har valt att refinansiera 1,5 MEUR av det tidigare lånet med Frux Capital, samt säkerställt en kreditlina om 1,5 MEUR. Lånet löper med en löptid om 30 månader med möjlighet att förlänga ytterligare sex månader.

Read more

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 29 maj 2019

Quartiers Properties AB (publ) höll under onsdagen den 29 maj 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Read more

Quartiers upptar finansiering för utveckling av villaprojekt i Nueva Andalucia

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har via sitt spanska dotterbolag Flexshare Espana SL ingått ett finansieringsavtal med Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB (”Långivaren” eller ”Strandängen Bostäder”) avseende finansiering av byggnation av Quartiers villaprojekt i Marbella, även benämnt som projekt Amapura. Lånebeloppet uppgår till 1 340 000 EUR varav 700 000 EUR ska användas för byggnation av…

Read more

Quartiers Properties årsredovisning för 2018 har publicerats

Årsredovisningen för 2018 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Read more

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org. nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 10.00 i Advokatfirman Wåhlin AB:s lokaler på Engelbrektsgatan 7 i Stockholm. 

Read more

Quartiers förvärvar driftbolaget Boho Club, samt säkerställer finansiering för färdigställande och öppnande av hotellet BOHO Club med tillhörande restauranger på Golden Mile i Marbella under 2019

I samband med förvärvet kvarstår Raouf Lotfi, med bred erfarenhet från hotell och restaurang, såväl lokalt som internationellt, som verkställande direktör för Boho Club. Raouf Loftis ägande uppgår efter transaktionen till 20% av driftbolaget Boho Club. I samband med förvärvet upptar Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) finansiering om 4,5 MEUR från den spanska…

Read more