Skip to content

Om Quartiers Properties och våra projekt

Om oss Quartiers Properties i korthet

Quartiers Properties är ett svenskägt fastighetsutvecklingsbolag listat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets verksamhet är geografiskt koncentrerat till Spanien. Quartiers investerar huvudsakligen i fastigheter riktade mot en köpstark internationell målgrupp.

Quartiers är det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige med hela sin verksamhet geografiskt koncentrerad till Spanien. Bolaget är aktivt inom två huvudsegment vilka är fastighetsutveckling och operatörsverksamhet.

Bolaget drar nytta av sin nordiska bakgrund med kompetens inom design och service för att skapa värde i sitt fastighetsbestånd. Produkterna skapas med just den skandinaviskt kräsna målgruppen i fokus vilket bidrar till en hög kvalitet i projekten, samt säkerställer en attraktivitet som tilltalar många nationaliteter, inklusive den lokala spanska befolkningen.

Inom fastighetsutveckling investerar bolaget i fastighetsprojekt inom premiumsegmentet. Bolaget strävar efter en välbalanserad projektportfölj med en kontinuerlig avkastning och kassaflöden i form av realiserade försäljningar.

Genom operatörsverksamheten, som består av hotell- och restaurangdrift, skapas löpande intäkter samtidigt som den bidrar till värdeskapande i de av bolagets projekt där driftsverksamheten utgör en viktig del av fastighetsförädlingen. Konceptet Boho Club, som bolaget skapat, används exempelvis redan idag på en av bolagets fastigheter och bidrar med förbättrat driftnetto som i sin tur resulterat i värdeökningar. Bolaget avser att replikera denna modell på fler fastigheter.

Vår historia

 • 2015
  • Bolaget förvärvar 58 av de 99 lägenheterna som bolaget idag äger i samfälligheten Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavis.
   Lägenheterna förvärvas direkt
   från Aliseda med bankfinansiering
   från Banco Popular.
  • De två ej färdigställda huskropparna
   som utgör projekt 22 By Quartiers förvärvas.
  • Arbetet med att förbereda bolaget
   för planerade kapitalanskaffningar,
   samt en börsnotering påbörjas.
 • 2016
  • För att stärka bolagets kassa och möjliggöra förväv genomförs aktieemissioner om totalt cirka 86 MSEK under året.
  • Resterande 41 av de 99 lägenheterna
   i Hacienda del Señorio de Cifuentes förvärvas av Aliseda med finansiering från Banco Popular.
  • Projekt Ocean View förvärvas och Quartiers preferensaktier tas upp för handel på NGM Nordic MTF.
  • Bolaget skriver avtal och erlägger handpenning avseende förvärv av Centro Forestal Sueco.
 • 2017
  • Bolagets stam- och preferensaktier listas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
  • Bolaget genomför aktieemissioner om cirka 200 MSEK under året.
  • Quartiers tillträder fastigheten Centro Forestal Sueco på Golden Mile i Marbella.
  • Quartiers förvärvar del av villaprojektet Amapura.
 • 2018
  • Erhåller finansiering från BBVA, Banco Sabadell och Frux Capital för 6 miljoner euro.
  • Marcus Johansson Prakt utsedd VD.
  • 22 by Quartiers lanseras och 18 lägenheter säljs i slutet av året.
 • 2019
  • Quartiers erhåller ny finansiering från Arcano Partners investeringsfonder i mars och Frux Capital i juli.
  • Quartiers öppnar Boho Club restaurang i augusti och Boho Club hotel i december.
  • 22byQuartiers är helt slutsålt under 2019.
 • 2020
  • Quartiers påbörjar försäljning av sina hyreslägenheter i Benahavis efter att framgångsrikt uppnått en värdeökning om över 100% på lägenheterna.
  • Utbrottet av Covid-19 tvingar Quartiers att reducera sin personalstyrka och tillfälligt stänga del av verksamheten.
  • Quartiers säkerställer finansiering från DeShaw och Alantra.

Styrelse och ledning

STYRELSE

Link
Jörgen Cederholm <br> STYRELSEORDFÖRANDE

Jörgen Cederholm
STYRELSEORDFÖRANDE

BIO
Link
JIMMIE HALL <br> STYRELSELEDAMOT

JIMMIE HALL
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
Andreas Bonnier <br> STYRELSELEDAMOT

Andreas Bonnier
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
Sten Andersen <br>STYRELSELEDAMOT

Sten Andersen
STYRELSELEDAMOT

BIO

LEDNING

Link
Marcus Prakt <br> VD

Marcus Prakt
VD

BIO
Link
CARL-FREDRIK<br>CFO

CARL-FREDRIK
CFO

BIO
Link
MARIA CEPERO <br>HEAD OF BUSINESS

MARIA CEPERO
HEAD OF BUSINESS

BIO
Link
LARS ÅKE OLOFSSON <br> SENIOR RÅDGIVARE

LARS ÅKE OLOFSSON
SENIOR RÅDGIVARE

BIO
Link
Antonio Díaz-Barceló <br> INVESTERINGSANSVARIG

Antonio Díaz-Barceló
INVESTERINGSANSVARIG

BIO

REVISOR

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Andreas Bonnier som representant för Egonomics AB och Mats Lundberg som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd AB.