Om Quartiers Properties och våra projekt

Om oss Quartiers Properties i korthet

Quartiers Properties är ett svenskägt fastighetsbolag listat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets verksamhet är geografiskt koncentrerat till Spanien. Quartiers investerar huvudsakligen i hotell och bostäder riktade mot en köpstark internationell målgrupp.

Företaget är verksamt i två huvudsegment: fastighetsutveckling och värdeskapande. Fastighetsutvecklingssegmentet omfattar utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av villor och lägenheter. Inom området värdeskapande investerar företaget i underpresterande fastigheter i syfte att öka fastighetens rörelseresultat och stabilisera fastighetens kassaflöde – och därmed öka dess värde.

Bolaget har också en operatörsverksamhet bestående av conciergeservice och hotelldrift vars huvuduppgift är att bidra till värdeskapande i de två huvudsegmenten fastighetsutveckling och fastighetsförädling. I takt med att detta verksamhetsområde fortsätter växa skapas ett tredje affärsområde som i framtiden kan komma att verka som en enskild underkoncern.

Operatörsverksamheten har låg kapitalbindning och kan via hyresavtal med det aktuella fastighetsbolaget fortsätta att vara en inkomstbringande verksamhet från en enskild fastighet även i en situation där Quartiers valt att avyttra själva fastigheten, alternativt kan operatörsbolaget för den aktuella fastigheten avyttras och Quartiers kan fortsatt kvarstå som fastighetsägare.

Per den 31 december 2019 hade koncernen 105 anställda varav samtliga var lokaliserade i Spanien och av vilka 94 stycken var direkt kopplade till bolagets operatörsverksamhet.

Vår historia

 • 2015
  • Bolaget förvärvar 58 av de 99 lägenheterna som bolaget idag äger i samfälligheten Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavis.
   Lägenheterna förvärvas direkt
   från Aliseda med bankfinansiering
   från Banco Popular.
  • De två ej färdigställda huskropparna
   som utgör projekt 22 By Quartiers förvärvas.
  • Arbetet med att förbereda bolaget
   för planerade kapitalanskaffningar,
   samt en börsnotering påbörjas.
 • 2016
  • För att stärka bolagets kassa och möjliggöra förväv genomförs aktieemissioner om totalt cirka 86 MSEK under året.
  • Resterande 41 av de 99 lägenheterna
   i Hacienda del Señorio de Cifuentes förvärvas av Aliseda med finansiering från Banco Popular.
  • Projekt Ocean View förvärvas och Quartiers preferensaktier tas upp för handel på NGM Nordic MTF.
  • Bolaget skriver avtal och erlägger handpenning avseende förvärv av Centro Forestal Sueco.
 • 2017
  • Bolagets stam- och preferensaktier listas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
  • Bolaget genomför aktieemissioner om cirka 200 MSEK under året.
  • Quartiers tillträder fastigheten Centro Forestal Sueco på Golden Mile i Marbella.
  • Quartiers förvärvar del av villaprojektet Amapura.
 • 2018
  • Erhåller finansiering från BBVA, Banco Sabadell och Frux Capital för 6 miljoner euro.
  • Marcus Johansson Prakt utsedd VD.
  • 22 by Quartiers lanseras och 18 lägenheter säljs i slutet av året.
 • 2019
  • Quartiers erhåller ny finansiering från Arcano Partners investeringsfonder i mars och Frux Capital i juli.
  • Quartiers öppnar Boho Club restaurang i augusti och Boho Club hotel i december.
  • 22byQuartiers är helt slutsålt under 2019.

Våra företag

Quartiers har flera dotterbolag som fokuserar på att tillhandahålla kompletterande tjänster och mervärde till de två huvudsakliga affärssegmenten i koncernen – Värdeskapande och fastighetsutveckling. Genom att outsourca vissa uppgifter till helt och delvis ägda dotterbolag, håller Quartiers huvudorganisationen liten och fokuserad på samordning, finansiering, kontroll och utveckling av koncernens verksamhet.

Quartiers Estates

Quartiers Estates är Quartiers Properties försäljningsföretag

Quartiers Management 

Quartiers Management driver 
Quartiers Apartment Hotel & Resort 

BOHO Club

Boho Club är Quartiers’ rörelsedrivande bolag för hotell- och restaurangprojekt i området The Golden Mile i Marbella

Styrelse och ledning

STYRELSE

Jörgen Cederholm <br> STYRELSEORDFÖRANDE

Jörgen Cederholm
STYRELSEORDFÖRANDE

BIO
JIMMIE HALL <br> STYRELSELEDAMOT

JIMMIE HALL
STYRELSELEDAMOT

BIO
Andreas Bonnier <br> STYRELSELEDAMOT

Andreas Bonnier
STYRELSELEDAMOT

BIO
Sten Andersen <br>STYRELSELEDAMOT

Sten Andersen
STYRELSELEDAMOT

BIO

LEDNING

Marcus Prakt <br> VD

Marcus Prakt
VD

BIO
MARIA CEPERO <br>CFO

MARIA CEPERO
CFO

BIO
LARS ÅKE OLOFSSON <br> FASTIGHETSCHEF

LARS ÅKE OLOFSSON
FASTIGHETSCHEF

BIO
HENRIC PERSSON <br> FÖRVALTNINGSCHEF

HENRIC PERSSON
FÖRVALTNINGSCHEF

BIO
Antonio Díaz-Barceló <br> INVESTERINGSANSVARIG

Antonio Díaz-Barceló
INVESTERINGSANSVARIG

BIO

REVISOR

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen för årsstämman 2019 består av Andreas Bonnier (aktieägare i Egonomics AB), Jörgen Cederholm (aktieägare för Fastighets Aktiebolag Bränneröd) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Andreas Bonnier är ordförande i valberedningen.