Om Quartiers Properties och våra projekt

Om oss Quartiers Properties i korthet

Quartiers Properties är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan våren 2017. Sedan verksamheten startade 2015 har bolaget genererat en kraftig tillväxt och har idag en fastighetsportfölj värderad till cirka 80,3 miljoner EUR. 

Quartiers Properties är verksamt som fastighetsutvecklare i Málaga provinsen på den spanska solkusten, en marknad som i flertalet studier pekats ut som den snabbast växande fastighetsmarknaden i Spanien. Tillväxten i regionen förklaras av en kombination av en tilltagande inhemsk efterfrågan, regionens klimat med över 320 soldagar per år, utmärkta kommunikationer nationellt och internationellt, samt en teknologisk utveckling som gör det möjligt för allt fler människor att bosätta sig i regionen och samtidigt behålla sin koppling till hemlandet med vänner, familj och arbete. Quartiers är aktivt inom två huvudsegment vilka är fastighetsförädling och fastighetsutveckling. Båda affärsområdena syftar till att på olika sätt skapa värde i det aktuella fastighetsbeståndet. Inom segmentet fastighetsutveckling sker detta genom utveckling av väl genomtänkta koncept för villor och lägenheter som sedan marknadsförs och säljs. Inom segmentet fastighetsförädling ligger fokus på att omvandla underpresterande fastigheter på ett sätt som tillvaratar varje enskild fastighets unika egenskaper och således skapar förutsättningar för en högre värdering när fastigheten antingen säljs eller omvärderas för refinansiering med förbättrade lånevillkor.

Vår historia

 • 2015
  • Bolaget förvärvar 58 av de 99 lägenheterna som bolaget idag äger i samfälligheten Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavis.
   Lägenheterna förvärvas direkt
   från Aliseda med bankfinansiering
   från Banco Popular.
  • De två ej färdigställda huskropparna
   som utgör projekt 22 By Quartiers förvärvas.
  • Arbetet med att förbereda bolaget
   för planerade kapitalanskaffningar,
   samt en börsnotering påbörjas.
 • 2016
  • För att stärka bolagets kassa och möjliggöra förväv genomförs aktieemissioner om totalt cirka 86 MSEK under året.
  • Resterande 41 av de 99 lägenheterna
   i Hacienda del Señorio de Cifuentes förvärvas av Aliseda med finansiering från Banco Popular.
  • Projekt Ocean View förvärvas och Quartiers preferensaktier tas upp för handel på NGM Nordic MTF.
  • Bolaget skriver avtal och erlägger handpenning avseende förvärv av Centro Forestal Sueco.
 • 2017
  • Bolagets stam- och preferensaktier listas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
  • Bolaget genomför aktieemissioner om cirka 200 MSEK under året.
  • Quartiers tillträder fastigheten Centro Forestal Sueco på Golden Mile i Marbella.
  • Quartiers förvärvar del av villaprojektet Amapura.
 • 2018
  • Erhåller finansiering från BBVA, Banco Sabadell och Frux Capital för 6 miljoner euro.
  • Marcus Johansson Prakt utsedd VD.
  • 22 by Quartiers (https://www.22byquartiers.com/) lanseras och 18 lägenheter säljs i slutet av året.

Våra företag

Quartiers har flera dotterbolag som fokuserar på att tillhandahålla kompletterande tjänster och mervärde till de två huvudsakliga affärssegmenten i koncernen – Värdeskapande och fastighetsutveckling. Genom att outsourca vissa uppgifter till helt och delvis ägda dotterbolag, håller Quartiers huvudorganisationen liten och fokuserad på samordning, finansiering, kontroll och utveckling av koncernens verksamhet.

Quartiers Estates

Quartiers Estates är Quartiers Properties försäljningsföretag

Quartiers Management 

Quartiers Management driver 
Quartiers Apartment Hotel & Resort 

BOHO Club

Boho Club är Quartiers’ rörelsedrivande bolag för hotell- och restaurangprojekt i området The Golden Mile i Marbella

Styrelse och ledning

STYRELSE

Jörgen Cederholm
JIMMIE HALL
Andreas Bonnier
Sten Andersen

LEDNING

Marcus Prakt
MARIA CEPERO
LARS ÅKE OLOFSSON
HENRIC PERSSON
Antonio Díaz-Barceló

REVISOR

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen för årsstämman 2019 består av Andreas Bonnier (aktieägare i Egonomics AB), Jörgen Cederholm (aktieägare för Fastighets Aktiebolag Bränneröd) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Andreas Bonnier är ordförande i valberedningen.