Skip to content

FÖR Investerare

Aktier

Aktieägare

FINANSIELL Kalender

Kvartalsrapport juli till september 2022
3 november 2022

Kvartalsrapport juli till september 2022
3 november 2022

Kvartalsrapport juli till september 2022
3 november 2022

Finansiella RAPPORTER 2022

Externa analyser

Bolagsstyrning

Bolagsinformation

STYRELSE & Ledning

STYRELSE

Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Jörgen Cederholm</span><br> STYRELSEORDFÖRANDE

Jörgen Cederholm
STYRELSEORDFÖRANDE

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Jimmy Hall</span> <br>STYRELSELEDAMOT

Jimmy Hall
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Andreas Bonnier</span> <br>STYRELSELEDAMOT

Andreas Bonnier
STYRELSELEDAMOT

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Sten Andersen</span> <br>STYRELSELEDAMOT

Sten Andersen
STYRELSELEDAMOT

BIO

LEDNING

Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Marcus Prakt</span><br> VD

Marcus Prakt
VD

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Carl-Fredrik</span><br> CFO

Carl-Fredrik
CFO

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Maria Cepero</span><br> HEAD OF BUSINESS

Maria Cepero
HEAD OF BUSINESS

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Lars Åke Olofsson</span><br>SENIOR RÅDGIVARE

Lars Åke Olofsson
SENIOR RÅDGIVARE

BIO
Link
<span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: BellugaSolidWide; text-transform: none; font-weight: normal; font-size: 26px; line-height: 28px;">Antonio Díaz-Barceló</span><br>INVESTERINGSANSVARIG

Antonio Díaz-Barceló
INVESTERINGSANSVARIG

BIO

Revisor

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

VALBEREDNING

Valberedningen för årsstämman 2022 består av Andreas Bonnier (aktieägare i Egonomics AB) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Mats Lundberg är ordförande i valberedningen.

Pressmeddelanden

Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2022

Read more

Investerarkontakt