Quartiers Properties i korthet

Quartiers Properties är ett svenskt börslistat fastighetsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Quartiers har under en period om cirka två och ett halvt år byggt upp en fastighetsportfölj värderad till motsvarande 560 miljoner kronor. I portföljen finns både utvecklingsfastigheter och förvaltningsfastigheter, vilket skapar en långsiktighet i portföljen samtidigt som bolaget kan växa genom försäljning av lägenheter på den allt starkare fastighetsmarknaden i Malagaregionen.

Bolagets inriktning mot förvaltningsfastigheter syftar till att bygga upp en stabil bas med kassaflödesgenererande och lönsamma fastigheter, samt att bygga värde i fastigheterna. Bolagets primära fokus i detta segment är semesterfastigheter såsom uthyrningslägenheter och hotell. En av anledningarna till denna verksamhetsinriktning är turistnäringens starka ställning i Malagaregionen, samt att turistnäringen historiskt har visat sig vara mer stabil än den övriga spanska ekonomin i tider av finansiell oro1.

Malagaregionen är den tydligaste lysande stjärnan på den spanska fastighetsmarknaden idag. Regionen rankas som nummer ett i Spanien avseende variabler såsom befolkningstillväxt, transaktionsvärde på fastigheter per capita och förväntad tillväxt av antalet bostadsfastigheter. Nuvarande momentum på marknaden är gynnsamt för Quartiers och bedöms bidra till en positiv tillväxt inom utvecklingssegmentet de kommande åren.


Historik och årets höjdpunkter


2015

 • Bolaget förvärvar 58 av de 99 lägenheterna som bolaget idag äger i samfälligheten Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavis.
  Lägenheterna förvärvas direkt
  från Aliseda med bankfinansiering
  från Banco Popular.
 • De två ej färdigställda huskropparna
  som utgör projekt 22 By Quartiers förvärvas.
 • Arbetet med att förbereda bolaget
  för planerade kapitalanskaffningar,
  samt en börsnotering påbörjas.

2016

 • För att stärka bolagets kassa och möjliggöra förväv genomförs aktieemissioner om totalt cirka 86 MSEK under året.
 • Resterande 41 av de 99 lägenheterna
  i Hacienda del Señorio de Cifuentes förvärvas av Aliseda med finansiering från Banco Popular.
 • Projekt Ocean View förvärvas och Quartiers preferensaktier tas upp för handel på NGM Nordic MTF.
 • Bolaget skriver avtal och erlägger handpenning avseende förvärv av Centro Forestal Sueco.

2017

 • Bolagets stam- och preferensaktier listas på Nasdaq First North i Stockholm.
 • Bolaget genomför aktieemissioner om cirka 200 MSEK under året.
 • Quartiers tillträder fastigheten Centro Forestal Sueco på Golden Mile i Marbella.
 • Quartiers förvärvar del av villaprojektet Amapura.


Utveckling nyckeltal


Eget kapital

Balansomslutning

Fastighetsvärde


1 Enligt Eurostat, den europeiska statistikmyndigheten, har det senaste årtiondets finansiella kriser endast i begränsad utsträckning påverkat turismen inom EU. Påverkansgraden skiljer sig stort mellan resor som görs i affärssyfte och i fritidssyfte. Antalet resor som gjordes i fritidssyfte mellan åren 2007 och 2015 låg under hela perioden relativt stabilt med omkring en miljard resor per år. Antalet affärsresor minskade å andra sidan som en möjlig följd av begränsade resebudgetar för företagen. Sammantaget minskade antalet affärsresor under perioden 2007 till 2015 med 40 procent, från 206 miljoner 2007 till 123 miljoner 2015. En annan möjlig förklaring till det minskade affärsresandet är också att tekniska framsteg har underlättat affärskommunikationen i många avseenden.
Källa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170926-1?inheritRedirect=true