För investerare

finansiellkalender

Finansiell kalender

Årsredovisning för verksamhetsåret 20182019-05-08
Årsstämma 20192019-05-29
Delårsrapport Jan - Jun 20192019-07-31
Bokslutskommuniké Jan - Dec 2019

2020-02-28

finansiellarapporter
storstaagare

Aktien

Quartiers stamaktier och preferensaktier handlas från och med den 21 juni 2017 på Nasdaq First North Stockholm.

Handelsbeteckning för stamaktien är QUART och handelsbeteckningen för preferensaktien är QUART PREF.

CERTIFIED ADVISER
Mangold är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50
Webbplats: www.mangold.se
Organisationsnummer 556585-1267

Viktig information om nasdaq first north
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Ägarlista topp 10 - 31 December 2018
Ägare:Stamaktier:Peferensaktier:Kapital, %:Röster, %:
Egonomics AB10 091 34050 00018,2%20,5%
Fastighets Aktiebolag Bränneröd6 139 018 85 37011,2%12,5%
Rocet AB3 847 33430 0007,0%7,8%
LMK-bolagen & Stiftelse3 552 7141 402 2228,9%7,5%
Swedbank Robur Fonder (Småbolagsfonden Norden)2 037 700-3,7%

4,1%

Bosmac Invest AB2 400 666-4,3%

4,9%

Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB 1 980 000150 0003,8%

4,1%

JP Morgan Securities, New York1 942 008-3,5%4,0%
Mats Invest AB1 630 000156 0003,2%3,4%
Leif Edlund1 333 334-2,4%

2,7%

Övriga13 508 7825 401 02533,9%

28,5%

Totalt:48 462 8967 274 617
100,0%
100,0%
bolagsstamma
bolagsinformation
ledning-styrelse
Ledning

Tillförordnad VD sedan 2018

Marcus Johansson Prakt (1990)

Marcus har sedan 2016 varit bolagets CFO och tillträde som tillförordnad VD 2018.

Marcus har en bakgrund inom fastighetsutveckling och finans. Under sin tid på Annordia var Marcus rådgivare vid flertalet hotelletableringar genomförda av några av Sveriges största fastighetsbolag. Marcus kommer senast från Mangold där han varit projektledare med ansvar för kapitalanskaffningar, börsnoteringar, M&A-transaktioner och regulatoriska frågor avseende noterade bolag

Marcus har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg med del av utbildningen genomförd på ESSEC Business School i Paris och HEC i Montreal.

Innehav av aktier i Bolaget: 107 975 stamaktier.

Styrelse

Styrelseordförande sedan 2015

Jörgen Cederholm (1961)

Jörgen har över 25 års erfarenhet från affärsutveckling i medelstora och stora bolag. Jörgen har arbetat som global informationssäkerhetschef på IKEA samt ansvarat för ledarskaps- och organisationsmodeller. 1987 grundade Jörgen tillsammans med en kollega IT-bolaget Factum AB, med en årsomsättning om cirka 150 MSEK och 70 anställda. Factum AB kom senare att förvärvas av det då börsnoterade företaget Martinsson Informationssystem AB.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Ordförande och indirekt eller direkt ägare i Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB samt Efficax Förvaltning AB, styrelseledamot och indirekt eller direkt ägare i Portvakten Industrifastigheter Holding AB samt dotterbolag, Fastighets Aktiebolag Bränneröd, Lundagård Fastighetsutveckling AB, Linnéstaden Förvaltning AB, Linnéstaden Affärsutveckling AB, Strandängarna Förvaltning i Skåne AB och Continium AB samt styrelseledamot i Capitator AB och ägare i Rocet AB

Huvudsaklig utbildning: Jörgen har en Executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Innehav av aktier i Bolaget: 4 758 275 stamaktier, 54 201 preferensaktier i Bolaget via Fastighets Aktiebolag Bränneröd, Rocet AB, Linnéstaden Förvaltning AB samt Linnéstaden Affärsutveckling AB .
Jörgen innehar därtill direkt via privat innehav 11 600 stamaktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Ja
Större aktieägare: Nej

Styrelseledamot sedan 2017

Jimmie Hall (1974)

Jimmie har en bakgrund inom fastighetsbranschen där han tidigare har varit rådgivare samt delägare på fastighetskonsulterna Jones Lang LaSalle, Nordier Property Advisors och Treal Fastighetsutveckling AB. Jimmie är idag verksam som fastighetskonsult genom det egenägda bolaget Realist Fastighetsutveckling. Realist Fastighetsutveckling hjälper några av Sveriges största fastighetsägare i att arbeta strategiskt med konceptutveckling samt profilerings- och uthyrningsfrågor.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Styrelseledamot och ägare till JIHA AB och Wallery AB.

Huvudsaklig utbildning: Jimmie är diplomerad fastighetsförvaltare.

Innehav av aktier i Bolaget: 1 000 stamaktier via bolag.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Ja
Större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2017

Sten Andersen (1965)

Sten är sedan 2014 marknadschef på ATG (AB Trav och Galopp). Sten är övergripande ansvarig för ATG:s positionering, manifest och kundupplevelse samt för event och kommersiella kommunikativa aktiviteter. Sten har tidigare varit marknadschef på OBH Nordica. Under 12 år var Sten VD för flera byråer inom internationella kommunikationskoncerner, senast kommunikationsbyrån INGO, idag rankad som en av världens främsta, som Sten var med och grundade genom sammanslagningen av Grey Stockholm och Ogilvy Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Styrelseledamot i Kanal 75 AB och Nowonomics AB.

Huvudsaklig utbildning: Sten har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Innehav av aktier i Bolaget: 32 000 stamaktier

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Ja
Större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2019

Andreas Bonnier (1972)

Andreas är grundare till Quartiers Properties och är en serieentreprenör som har tillbringat merparten av sin karriär med att bygga och växa bolag i internationella miljöer. Andreas har mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling i Schweiz och Frankrike där han varit bosatt i 37 år.

Övriga styrelseuppdrag (i urval): Andreas är verksam som styrelseledamot i flertalet andra tillväxtföretag, bl.a. Nowonomics AB, samt styrelseledamot i Bonniers Familjestiftelse. Tidigare har Andreas varit verksam som styrelseledamot i bl.a. Aitellu Technologies AB och Tra- devenue AB. Andreas har tidigare varit styrelseledamot i Quartiers Properties, under åren 2014 samt 2015-2017.

Huvudsaklig utbildning: Bachelor of Business Administration-examen samt examina i internationella affärer och marknadsföring från Schiller International University i Paris.

Innehav av aktier i Bolaget: 10,097,340 stamaktier och 50,000 preferensaktier i Bolaget via Egonomics AB. Andreas innehar därtill direkt via privat innehav 82,440 stamaktier i Bolaget.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och bolagsledningen: Ja
Större aktieägare: Nej

Revisor

Auktoriserad revisor

Henrik Boman

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig Revisor i Quartiers Properties sedan 2015.

valberedning

VALBEREDNING
Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Andreas Bonnier (företrädare för aktieägaren Egonomics AB), Jörgen Cederholm (företrädare för aktieägaren Fastighets Aktiebolag Bränneröd) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Andreas Bonnier utgör valberedningens ordförande.